Skötsel
 
Jag sköter om mina kunders tomtmark och trädgårdar (parker). Uppdragen kan vara både hel- eller delårsuppdrag.
 
Några exempel på vad mina underhållsarbeten kan innebära är:
  • Gräsklippning och ogräsrensning.
  • Plantering av vår, sommar och höstblommor.
  • Beskärning av träd och buskar.
  • Snöröjning och halkbekämpning under vintern.

IMG_3295