Trädgårdsdesign

Vi utför:

Stensättningar - uteplatser, gångvägar etc.
Planteringar - vi anlägger från grunden och planterar allt från perenner till träd.
Gräsmatta - renovering eller nyanläggning. Skötsel och underhåll av ”din trädgård” kan innebära att vi gör enkla punktinsatser till uppdrag på hel-eller delårsbasis.
Städning under vår och höst.
Gräsklippning
Ogräsrensning och putsning.
Plantering av vår, sommar och höstblommor.
Beskärning av träd och buskar.
Snöröjning och halkbekämpning under vintern.IMG_3319